Brain Library

โปรแกรมห้องสมุดเบรนไลบรารี่ Online ทุกความต้องการในระบบงานห้องสมุด

โปรแกรมห้องสมุด On Line Brain library

เป็นWeb Application

-เป็นโปรแกรมที่ทำงาน บนระบบเครือค่าย Intranet ,Internet ,LAN ,WiFi ทำงานบน Web browser เช่น firefox,android,Internet Expoler ,chrome,baidu On lan, On Smart Phone

หมดกังวลเรื่องการติดตั้ง -ใช้งานได้ทันทีจาก http://www....

ครบเครื่องเรื่องห้องสมุดรองรับห้องสมุดทุกประเทภ เช่น DC, LC, NLM
Z39.5 โมดูลดึงข้อมูลบบรรรานุกรมช่วยการลงรายการ

ผู้ให้ความไว้วางใจกว่า400 องค์กรทั่วประเทศ

-เป็นระบบโปรแกรมที่ ไม่ใช่บรรณารักษ์ก็ใช้ได้ เข้าใจง่าย

-เป็นระบบที่มำงานกับเฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ RDBMS


โปรแกรมห้องสมุด เบรนไลบรารี่
ทำอะไรได้บ้าง ?... เช่น

-ระบบ ตัวช่วย ซึ่งลดการทำงานของเจ้าหน้าที่ กว่า 90%

ระบบ ข้อมูลสำเร็จรูป กว่า 100,000 ชื่อเรื่อง เพียงเลือกชื่อเรื่องหรือ ISBN

-ระบบช่วยพิมพ์ ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ หัวเรื่อง เป็นต้น

-ระบบสถิติ ต่างๆ ทั้งการยืมคืน การเข้าห้องสมุด การใช้เว็บสืบค้น เป็นต้น

-ระบบ Web สืบค้น สลับภาษาได้ สืบค้นได้ หลากหลายเงื่อนไข เช่น ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง

สำนักพิมพ์ หรือ เรื่องย่อเป็นต้น

-ระบบยืมคืน คิดค่าปรับ เกินกำหนด โดยระบบบาร์โค๊ด

-ระบบกำหนดวันที่คิดค่าปรับ หรือยกเว้นวันหยุด

-ระบบพิมพ์ บัตรสมาชิก

-ระบบพิมพ์ บาร์โค๊ด

-ระบบสร้าง e-magazine ตัวอย่าง

-ระบบลงรายการทรัพยากรห้องสมุดด้วย มาตรฐาน MARC จึงสามารถลงรายการทรัพยากรได้ทุกประเภท

-ระบบ connect OCLC Bibliographic Utilities ที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก OCLC เป็นเครือข่ายห้องสมุดระดับนานาชาติ

-ระบบMARC และ Non MARC tempplate

-ระบบ Z39.5 สืบค้นแล้วดึงบรรณานุกรมจากห้องสมุดชั้นนำ ได้ทั่วโลก

-ระบบสำรองข้อมูล

-ระบบส่งเมลทวงถามหนังสือ อัตโนมัติ

-ระบบจองทรัพยากร

-ระบบตรวจสอบการยืมด้วยตนเอง ตรวจสอบประวัติการยืมด้วยตนเอง

-ระบบกำหนดสีสันหนังสือ

-ระบบประกาศ กิจกรรมข่าวสาร

-ระบบแนะนำสื่อทรัพยากร

-ระบบตรวจเช้คผู้ค้างส่ง

-ระบบถ่ายรูปบัตร ถ่ายแล้วใช้ได้ทันทีไม่ต้องย่อขนาดหรือ Brows file

-ระบบเทมเพลตออกแบบรูปแแบการกรอกรายละเอียดได้เอง

-ระบบเกำหนดสิทธ์การทำงานของเจ้าหน้าที่

-ระบบค่าเริ่มต้นเช่น ประเภทสมาชิก ประเภททรัพยากร แผนผังบุคลารกร จัดการข้อมูลเว็บไซต์

-ระบบสมาชิก

-ระบบ Import ฐานข้อมูลหนังสือ และสมาชิก


มีหลาย pakage ตามความต้องการของห้องสมุด

-โปรแกรมห้องสมุด เบรนไลบรารี่ Lite สำหรับห้องสมุดขนาดเล็ก

-โปรแกรมห้องสมุด เบรนไลบรารี่ Online สำหรับห้องสมุดขนาดกลาง

-โปรแกรมห้องสมุด เบรนไลบรารี่ Pro สำหรับห้องสมุดขนาดใหญ่


งานห้องสมุด เป็นงานที่ต้องใช้ความระเอียดรอบ และเวลาในการทำงานสูง 

โปรแกรมห้องสมุด เบรนไลบรารี่ ช่วยบรรณารักได้

โดยคุณสมบัติพิเศษดังนี้

- หมดห่วงเรื่องการติดตั้งโปรแกรม ติดตั้งที่เครื่องแม่ข่าย 1 เครื่อง จะสามารถใช้โปรแกรมจากเครื่องลูกข่ายได้ดดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ

เมื่อเครื่องเหล่านั้น ชำรุดสามารถนำไปซ่อมแล้วกลับมาใช้โปรแกรมต่อได้ทันที

- ลดขั้นตอน การวิเคาระห์ 90%  หมวดหมู่ โดยข้อมูลสำเร็จรูป เพียงชื่อ หรือ ISBN รายละเอียหนังสือเล่มนั้นจะแสดงทันที

2. ลดขั้นตอน การพิมพ์ มีตัวช่วยการพิมพ์ อาทิเช่น  ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ ผู้แปล หน่วยงานรับผิดชอบ เมืองที่พิมพ์ เป็นต้น

- ลดขั้นตอน การกรอกข้อมูล โดยสามารถสร้างรูปแบบการกรอก ข้อมูลด้วยตนเองเพิ่มหรือลบ ช่องรับข้อมูลที่ต้องการกรอก

- ลดขั้นตอน การซ้ำซ้อน ของทรัพยากร

- ระบบวัดผล เชิงสถิติ กราฟ เช่น สติการยืมประจำวัน เดือน ปี สถิติการค้นหา เพียง คลิกเดียว

- ยังมีระบบที่ช่วยลด ขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิ์ภาพ อีกมากมาย เชิญให้คุณสอบถาม โดยตรงที่ 038-118670 ,086-3323910

บริการหลังการขาย

1. บริการหลังการขาย ตามระยะประกันของโปรแกรมนั้นๆ นับจากวันที่ซื้อโปรแกรม

2. บริการตั้งแต่ 09.00-16.00 วันจันร์-ศุกร์ และวันหยุดประจำปีที่ทางราชการประกาศ

3. กรณีที่เกิดปัญหา หรือ ข้อสงสัย ในการใช้งานโปรแกรมสามารถสอบถามการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ หรือ รีโมทผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ท ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะประกัน

4. กรณีออกไปติดตั้ง และ สอนการใช้งาน หรือ แก้ปัญหานอกสถานที่จะมีการคิดค่าบริการ ติดตั้ง และ สอนการใช้งาน แก้ปัญหา เพิ่มเติม

5. การปรับแก้โปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถของโปรแกรม ตามความต้องการ หาจพิจรณาว่าทำได้ หจก.จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเตืมตามความเหมาะสม

6. กรณีที่เกิดจากโปรแกรมทำงานผิดพลาด ( Software Bug ) ทางหจก.จะรับผิดชอบแก้ไขให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะประกัน