โปรแกรม สื่อการเรียนการสอน บน USB Flash Drive

สื่อบน USB Flash Drive เหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์

สื่อการเรียนการสอน บน USB Flash Drive

....


สื่อ AEC

-นิทาน ebook

-กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์

-กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์

-กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

-กลุ่มสาระวิชาภาาษาอังกฤษ

-กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา

- กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา

-กลุ่มสาระวิชาเทคโนโลยี

-กลุ่มสาระวิชาศิลปะ

บริการหลังการขาย

1. บริการหลังการขาย ตามระยะประกันของโปรแกรมนั้นๆ นับจากวันที่ซื้อโปรแกรม

2. บริการตั้งแต่ 09.00-16.00 วันจันร์-ศุกร์ และวันหยุดประจำปีที่ทางราชการประกาศ

3. กรณีที่เกิดปัญหา หรือ ข้อสงสัย ในการใช้งานโปรแกรมสามารถสอบถามการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ หรือ รีโมทผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ท ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะประกัน

4. กรณีออกไปติดตั้ง และ สอนการใช้งาน หรือ แก้ปัญหานอกสถานที่จะมีการคิดค่าบริการ ติดตั้ง และ สอนการใช้งาน แก้ปัญหา เพิ่มเติม

5. การปรับแก้โปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถของโปรแกรม ตามความต้องการ หาจพิจรณาว่าทำได้ หจก.จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเตืมตามความเหมาะสม

6. กรณีที่เกิดจากโปรแกรมทำงานผิดพลาด ( Software Bug ) ทางหจก.จะรับผิดชอบแก้ไขให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะประกัน