Brain time

โปรแกรมเข้าออกโรงเรียน

โปรแกรมเข้าออกโรงเรียน Brain time

-ระบบบริหารเวลาการเข้าออกโรงเรียน ระบบลงเวลา บันทึกเวลานักเรียน

-สามารถแสดงภาพเด็กนักเรียน

-ระบบรองรับทั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และเครื่องทาบบัตร บารโค๊ด


โปรแกรมเข้าออกโรงเรียน Brain time
ทำอะไรได้บ้าง ?... เช่น

-บันทึกเวลา เข้าออก โรงเรียนของนักเรียน

-รายงานสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียนแต่ละคนได้ตามช่วงเวลา

-SMS Email เพื่อแจ้งข่าวสาร และการขาดเรียนได้

-Import ข้อมูลเด็กในรูปแบบ Excel ได้

-ทำงานแบบ web-Server สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายเครื่องพร้อมกัน

-กำหนดเวลาของระบบได้ เช่น วันหยุด เวลาเข้าเรียน เข้าสาย เลิกเรียน

-สรุปสถิติการ มาเรียน มาสาย ขาดเรียน โดยแยก รายบุคคล รายห้อง รายชั้นเรียน และ ทั้งโรงเรียนได้ โดย สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้

-ทำบัตรประจำตัวนักเรียนได้

-สามารถลงเวลาได้ กรณีนักเรียนลืมนำบัตรมา

-กำหนดรายชื่อนักเรียน ห้อง กลุ่ม ระดับชั้น รายชื่อครู ประเภทพฤติกรรม

บริการหลังการขาย

1. บริการหลังการขาย ตามระยะประกันของโปรแกรมนั้นๆ นับจากวันที่ซื้อโปรแกรม

2. บริการตั้งแต่ 09.00-16.00 วันจันร์-ศุกร์ และวันหยุดประจำปีที่ทางราชการประกาศ

3. กรณีที่เกิดปัญหา หรือ ข้อสงสัย ในการใช้งานโปรแกรมสามารถสอบถามการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ หรือ รีโมทผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ท ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะประกัน

4. กรณีออกไปติดตั้ง และ สอนการใช้งาน หรือ แก้ปัญหานอกสถานที่จะมีการคิดค่าบริการ ติดตั้ง และ สอนการใช้งาน แก้ปัญหา เพิ่มเติม

5. การปรับแก้โปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถของโปรแกรม ตามความต้องการ หาจพิจรณาว่าทำได้ หจก.จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเตืมตามความเหมาะสม

6. กรณีที่เกิดจากโปรแกรมทำงานผิดพลาด ( Software Bug ) ทางหจก.จะรับผิดชอบแก้ไขให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะประกัน