Brain Library

โปรแกรมห้องสมุดเบรนไลบรารี่ Online ทุกความต้องการในระบบงานห้องสมุด

สินค้า และ บริการ

โปรแกรมห้องสมุด เบรนไลบรารี่

Web Application โปรแกรมห้องสมุด เบรนไลบรารี่ ครบเครื่องเรื่องห้องสมุดรองรับห้องสมุดทุกประเทภ เช่น DC, LC, NLM On line, On lan, On Smart Phone e-magzine มีให้เลือก หลาย pakage ตามความต้องการของห้องสมุด ของคุณ

โปรแกรมห้องสมุด Reading Library

สำหรับห้องสมุดขนาดเล็ก ที่ต้องการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นระบบมาตรฐาน ระบบโปรแกรม Application มาพร้อมความสามารถพื้นฐานครบครัน

สำหน่วยงานที่มีงบประมาญจำกัด

โปรแกรมงานพัสดุ Brain Wrok

บริหารงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างออกเอกสารรายงานและเลขรับจ่ายอัตโนมัติ พร้อม คำนวนค่าเสื่อมและทะเบียนบัณชีพัสดุ ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถพิมพ์ออกมาได้


โปรแกรมเข้าออกโรงเรียน
Brain time

หมดกังวลเรื่องการตรวจนับเด็กเข้า-ออก แสกนบารืโค๊ดบัตรนักเรียนเช็คประวัติการเข้าเรียน แจ้งผู้ปกครองมื่อบุตรขาดเรียน

บริการติดตั้งและพัฒนาระบบห้องซาวด์แลป

พัฒนาห้องซาวแลป ระบบชุดควบคูรผู้สอน ระบบควบคุมชุดการฟังของเด็ก รวมถึงซ่อมบำรุงห้องซาวแลปให้ทันสมัย อัพเกรดอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริการพัฒนา Software ตามความต้องการ

รับพัฒนา โปรแกรมตามความต้องการ ในสายงานต่างๆที่ต้องการโปรแกรมเฉพาะทาง


บริการหลังการขาย

1. บริการหลังการขาย ตามระยะประกันของโปรแกรมนั้นๆ นับจากวันที่ซื้อโปรแกรม

2. บริการตั้งแต่ 09.00-16.00 วันจันร์-ศุกร์ และวันหยุดประจำปีที่ทางราชการประกาศ

3. กรณีที่เกิดปัญหา หรือ ข้อสงสัย ในการใช้งานโปรแกรมสามารถสอบถามการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ หรือ รีโมทผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ท ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะประกัน

4. กรณีออกไปติดตั้ง และ สอนการใช้งาน หรือ แก้ปัญหานอกสถานที่จะมีการคิดค่าบริการ ติดตั้ง และ สอนการใช้งาน แก้ปัญหา เพิ่มเติม

5. การปรับแก้โปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถของโปรแกรม ตามความต้องการ หาจพิจรณาว่าทำได้ หจก.จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเตืมตามความเหมาะสม

6. กรณีที่เกิดจากโปรแกรมทำงานผิดพลาด ( Software Bug ) ทางหจก.จะรับผิดชอบแก้ไขให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะประกัน